Jednou za měsíc, vždy poslední pondělí v měsíci, se uskutečňuje setkání seniorů naší farnosti. Během setkání se probírají, pod vedením seniorky, která pravidelně absolvuje kurz KLAS - klub aktivních seniorů, zajímavá témata.

Tímto zveme všechny seniory, kteří chtějí strávit jednou za měsíc odpoledne v kolektivu příjemných lidí a dozvědět se něco více o věcech Božích.

Setkávání nejsou věkově omezena a to ani horní a ani dolní hranicí věku.

Kdo se necítí být úplně starý a chce ještě aktivně prožívat svůj život, má jedinečnou příležitost se těchto setkávání zúčastňovat.

Všichni jste srdečně zváni.

 

Kontakt

paní Klempířová