Pro seniory

každý člověk chce prožít šťastný a spokojený život. Taky senioři touží prožívat krásný a naplněný podzim života, neboť mládí a stáří tvoří rub a líc jedné mince, jednoho lidského života. Seniorský věk je životní období, ve kterém již lidé nemusí pracovat a starat se o zajištění obživy své rodiny. Mohou však předávat své bohaté životní zkušenosti mladší generaci a podílet se na výchově vnoučat. Měli by si však každopádně zachovat veselou mysl. Ne nadarmo se tvrdí, že veselá mysl je půl zdraví. S veselou myslí se totiž mnohem lépe snášejí nejrůznější zdravotní neduhy, které sebou seniorský věk přináší.

Víkendové Duchovní obnovy pro seniory a seniorky v roce 2014.

Jednou za měsíc, vždy poslední pondělí v měsíci, se uskutečňuje setkání seniorů naší farnosti. Během setkání se probírají, pod vedením seniorky, která pravidelně absolvuje kurz KLAS - klub aktivních seniorů, zajímavá témata.