Pro rodiny

Milé rodiny,
dovolte, abychom vám v rámci slavení Roku rodiny nabídli a zde představili aktivitu s názvem „Poklady naší rodiny", které si pro vás připravilo vaše arcidiecézní centrum pro rodinu.
Obracíme se na vás s touto nabídkou, která chce povzbudit objevení pokladů uprostřed vaší rodiny. Udělejte si čas popřemýšlet a společně ve svých rodinách najít to, co dobrého se v nich kdy událo, co vás posunulo dál, obohatilo atp.

Číst dál...

Vždy jednou za měsíc je pro vás po středeční dětské mši svaté (začátek je v 17 hodin) připravena farní kavárnička.

Zveme rodiny i jednotlivce na Arcidiécézní pouť rodin na Svatém Hostýně vždy poslední sobotu v srpnu.

Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok... Nechte se obejmout Božím Milosrdenstvím!"

TRADIČNÍ PROGRAM:

10:15 mše svatá - celebruje Mons. Jan Graubner

13:00 - 15:00 - program pro děti, náctileté i rodiče a seniory

15:00 - modlitba růžence a závěrečné požehnání

Na co se ještě můžete těšit :-):

PŘEDNÁŠKY MISIONÁŘŮ

DIVADLO DANA TARABY

VYRÁBĚNÍ

SKÁKACÍ HRAD

STANOVIŠTĚ PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI

DOBRODRUŽNÁ CESTA S MISIONÁŘEM PRO NÁCTILETÉ

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ

ADORACE V KAPLI SV. JOSEFA

Pouť pořádá:

Arcidiécézní centrum spolu s děkánátními centry, Matice svatohostýnská a duchovní správa na Svatém Hostýně

Každý rok jste zváni na naši děkanátní pouť která se pravidelně uskutečňuje s děknátem Veselí nad Moravou na Velehradě.

Tradiční program v basilice Nanebevzetí Panny Marie:

15.00 hodin modlitba růžence

16.00 hodin adorace Nejsvětější Svátosti

(během růžence a adorace je možnost přistoupit ke svaté zpovědi.

17.00 hodin pontifikální mše svatá

Tradičně je také vždy připraven program pro celou rodinu na nádvoří před basilikou v čase od 15.30 do 17.00 hodin.

Více informací také zde:

2018

FOTO

Kromě poutí pořádáme každý rok mnoho akcí a to nejen o víkendu, které jsou určeny převážně pro rodiny s dětmi.

Cílem všech akcí je, aby se rodiny spolu potkávali v jiném prostředí než v kostele, měli možnost spolu mluvit, probírat vlastní problémy a hlavně se sdílet.

Na všech akcích je doprovodný program pro děti. Mezi nejoblíbenější aktivitku patří:

- elektrická vozítka

- trampolína

- nafukovací hrad

- a mnoho jiného

Malý výčet toho, co všechno pro rodiny připravujeme na každý rok.

ÚNOR – karneval pro děti

KVĚTEN – den věnovaný rodině

ČERVEN – každoroční sportovní odpoledne

ČERVEN – zakončení školního roku s táborákem

ČERVENEC a SRPEN – různé odpolední a víkendové akce

ZÁŘÍ – zahájení školního roku

ŘÍJEN – drakiáda

PROSINEC – obcházení Mikuláše

Cílem těchto akcí je umožnit rodinám i jednotlivcům setkávání u tradičních i netradičních aktivit a inspirovat je ke kreativnímu využití volného času.

 

Veškeré akce, které proběhly můžete vidět v KRONICE AKCÍ nebo ve FOTOGALERII.