Zveme rodiny i jednotlivce na Arcidiécézní pouť rodin na Svatém Hostýně vždy poslední sobotu v srpnu.

Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok... Nechte se obejmout Božím Milosrdenstvím!"

TRADIČNÍ PROGRAM:

10:15 mše svatá - celebruje Mons. Jan Graubner

13:00 - 15:00 - program pro děti, náctileté i rodiče a seniory

15:00 - modlitba růžence a závěrečné požehnání

Na co se ještě můžete těšit :-):

PŘEDNÁŠKY MISIONÁŘŮ

DIVADLO DANA TARABY

VYRÁBĚNÍ

SKÁKACÍ HRAD

STANOVIŠTĚ PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI

DOBRODRUŽNÁ CESTA S MISIONÁŘEM PRO NÁCTILETÉ

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ

ADORACE V KAPLI SV. JOSEFA

Pouť pořádá:

Arcidiécézní centrum spolu s děkánátními centry, Matice svatohostýnská a duchovní správa na Svatém Hostýně