1. neděle postní 2014

postní doba - oči a postní doba - oči b

2. neděle postní 2014

postní doba - ruce a postní doba - ruce b

3. neděle postní 2014

postní doba - srce a postní doba - srce b

4. neděle postní 2014

postní doba - uši a postní doba - uši b

5. neděle postní 2014

postní doba - ústa a postní doba - ústa b

Květná neděle 2014

 postní doba - květná neděle a postní doba - květná neděle b