Historie naší organizace by se dala spočítat na prstech jedné ruky, ale to jen, co do vzniku. Co do zkušeností, bychom mohli zahloubat dále do minulosti. Přesněji do roku 2002, kdy jsme s manželkou přichystaly první tábor pro děti pod záštitou Kyjovské farnosti a také Charity Kyjov. Od toho roku, co rok, jsme se podíleli na všech akcích spojených, jak s rodinným životem, tak i s životem mladých ve farnosti.

V roce 2010 za námi přišel náš bývalý pan děkan Josef Lambor s otázkou Centra pro rodinu respektive rodinný život. Tedy jsme ještě nevěděli, co všechno by to obnášelo a hlavně, co si pod tím pojmem vůbec představit, a tak jsme se začaly zajímat o veškeré důležité věci a náležitosti okolo centra. A proto jsme se během roku 2011 rozhodli a domluvili se s naším novým děkanem Svatoplukem Pavlicou a otcem Petrem Bulvasem, který má na starosti všechna centra, že bychom založili Centrum pro rodinu i v děkanátu Kyjov.

CPR vzniklo hlavně za účelem efektivně využívat našich zkušeností doposud získaných a předávat je dále. Držíme se křesťanských principů a chceme prohlubovat manželství a rodinu, jako takové, tím nejlepším možným způsobem za pomoci Boží.

Věříme, že čas, který u nás strávíte, nebudete pokládat za zbytečný a budete se rádi vracet.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte!