Pro manžele

Národní týden manželství 

  • vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. Kromě ČR se k iniciativě připojily další země, např. Austrálie, Belgie, Irská republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko, Švýcarsko, Polsko a USA.  Partnery NTM v ČR jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví.

Novinkou pro manželské páry je, že připravujeme cyklus přednášek na různá témata z manželského života.

Veškeré informace o připravovaných přednáškách budou vyvěšeny hned, jak budou potvrzeny termíny přednášejícími.

Kurz rozpoznávání plodných a neplodných dní
Kurz Symptotermální metody (STM) přirozeného plánování rodičovství je určen pro všechny, kdo touží po děťátku, i pro ty, kdo potřebují početí předcházet a pro svobodné ženy, které chtějí lépe porozumět svému tělu.