Každý z nás si jistě vzpomene na chvíle svého dětství a mládí, kdy jsme běhali po venku s kamarády, vymýšleli jsme různé věci a využívali každé volné chvíle hrou venku, jen tak se sešli a popovídali si  s přáteli, poseděli na lavičce v parku nebo si našli čas na návštěvy. Dnešní doba nás nutí být stále v běhu a nedovoluje nám se na chvíli zastavit a rozjímat. Nedovoluje nám najít si čas na druhé lidi, pokud nás k tomu nepřinutí různé okolnosti.

Je pro nás jednodušší si sednou k televizi, internetu nebo telefonu a na sociálních sítích si hledat přátele a pak s nimi probírat osobní věci. Seznamujeme se s lidmi, které jsme nikdy předtím neviděli a mluvíme s nimi pomocí klávesnice a obrazovky. Jak se říká, papír a monitor toho snese hodně. Nikdy však ze psaní nebo telefonování nepoznáme jaký ten druhý člověk vlastně je.

Reakcí na tyto podněty bylo zřízení Centra pro rodinný život v Olomouci. Samozřejmě Olomouc nemohla dosáhnout na všechna města na celém území ČR, a proto se začali pozvolna zřizovat tzv. Děkanátní centra pro rodinu. Díky těmto pobočkám – Centrům, dokáže Olomouc pružněji reagovat na všechny potřeby v celé arcidiecézi.

K dnešnímu dni již funguje 19 Center ve 21 děkanátech na území Olomoucké diecéze. Kyjov je jedním z těch, kde Centrum stále nebylo. Proto po dohodě s naším novým panem děkanem Mgr. Svatoplukem Pavlicou a samozřejmě s Centrem pro rodinný život v Olomouci, jsme se rozhodli, že od 1. května 2012 začne v děkanátu Kyjov své působení Centrum pro rodinu (dále jen CPR-Kyjov). Kancelář CPR bude v prostorách farního úřadu na Palackého třídě 64.

Komu všemu bude CPR sloužit?

Především bychom nechtěli suplovat mateřská centra, která v Kyjově již nějakou dobu fungují a mají ve městě své opodstatněné místo a nechceme též ani kopírovat DDM, který v Kyjově nabízí nesčetné aktivity pro děti.

Našim cílem je specializovat se na rodinu jako celek. Naše cílová skupina mohou být maminky a tatínci s dětmi na MD nebo s dětmi ve školce či ve škole, rodiny s dospívajícími a dospělými dětmi, bezdětní manželé a výjimkou nebudou ani prarodiče. Pro tyto všechny se budeme snažit být Centrem, které jim bude nabízet zázemí, a které jim bude schopné zprostředkovat odborné poradenství či pomoc. Během celého roku budeme pořádat spoustu akcí, kurzů a samozřejmě vzdělávacích přednášek, že snad každý člen rodiny si zde najde to svoje. Dále pak CPR bude sloužit jako útočiště pro trávení volného času povídáním si, hrou nebo k výměně zkušeností. V neposlední řadě bude mít funkci přípravnou, a to ve smyslu přípravy na manželství a později může být prostředníkem při řešení problémů. Pozvolna se budeme zapojovat do dění ve farnosti a současně i ve městě. Chceme se alespoň v malé míře podílet na tom, aby se do našich rodin vrátily hodnoty lásky, úcty, věrnosti, odpuštění a pokory.

CPR bude sloužit široké veřejnosti Kyjovského děkanátu. Jistě vyvstane otázka, kdo to všechno bude financovat. Jako každá nezisková organizace bude i CPR financováno na základě projektů a bude hledat možné finanční zdroje. Velkou měrou se na rozjezdu podílí též město Kyjov a JMK , a za to jim velmi děkujeme.

Zároveň budeme moc vděční za jakoukoliv pomoc z Vašich řad, a to nejen finanční, ale i hmotnou. Věříme, že si CPR najde své místo ve Vašich srdcích a budete je rádi navštěvovat. Dveře jsou otevřeny všem bez rozdílu věku, národnosti i vyznání. Budeme Vám vděční za jakoukoliv zpětnou vazbu a Vaše připomínky týkající se CPR.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte !