page 2

 Děkanátní centrum pro rodinu v Kyjov je jedním ze sítě 21 děkanátních rodinných center, které založil olomoucký arcibiskup Jan Graubner jako součást pastorace rodin v olomoucké arcidiecézi. Ve své činnosti jsme metodicky podřízeni Arcidiecéznímu centru pro rodinný život v Olomouci a spolupracujeme s děkanem v pastoraci rodin děkanátu. Svou činností naplňujeme pastorační plán Arcidiecéze olomoucké.    

 V centru organizujeme a zajišťujeme duchovní, vzdělávací a formační programy pro snoubence, manžele a rodiny. Dále se podílíme na přípravě ke svátostem.

 

 V dnešní hektické době málokdo chápe, nebo přikládá důležitost svému duchovnímu životu a životu v rodině vůbec. Každý člověk by si měl ale uvědomit, že to, co jej povyšuje právě do role člověka, nejsou jen hmotné statky, ale především duchovní činnost. Samozřejmě se naše Centrum stará o mnohé a snaží se být prakticky prospěšným pro Vás a Vaše potřeby. Doufáme, že zde naleznete pro Vás atraktivní a příjemné prostředí, že naše Centrum bude místem, kde se budete cítit uvolněně a pohodlně. Svých návštěvníků si velmi vážíme a největším vyznamenáním pro nás je, když se k nám rádi vracejí.

Navštivte nás a budete moci naši činnost posoudit.

 

 

 Zveme Vás na ulici Palackého 64 ( sídlo Farního úřadu ) Kyjov.